ΘΕΡΜΑΝΣΗ

 

Υπηρεσίες Θέρμανσης
Λέβητας, ηλεκτρικό boiler, βάνες λεβητοστάσιου, σώματα θέρμανσης, panel, ηλεκτροβάνα, εξαεριστικά σώματα

 

 • Αντικατάσταση παλαιού κεντρικού λέβητα πολυκατοικίας.
 • Αντικατάσταση ηλεκτρικού boiler λεβητοστασίου.
 • Αντικατάσταση κυκλοφορητή, δοχείου διαστολής, βαλβίδας ασφαλείας, αυτόματο πληρώσεως – ανόδιο μαγνησίου.
 • Αντικατάσταση κεντρικών βανών λεβητοστασίου.
 • Αντικατάσταση ή επισκευή σωλήνα λεβητοστασίου.
 • Αντικατάσταση ή επισκευή πράσινης σωλήνας aquatherm.

 

 • Τοποθέτηση ανοξείδωτης καμινάδας και εξαρτημάτων διπλού τοιχώματος με αναβατόριο.
 • Τοποθέτηση σωμάτων κλασσικών ή panel.

 

 • Μετατροπή κλασικών σωμάτων σε panel.

 

 • Αντικατάσταση ηλεκτροβάνας.
 • Αντικατάσταση εξαεριστικών σωμάτων χωρίς τη χρήση κλειδιού εξαέρωσης.

 

 • Επισκευή διακοπτών – ρακόρ στο κολεκτέρ της θέρμανσης.